Privacy Policy Hebrew

 

מדיניות פרטיות

הפרטיות שלכם חשובה לנו. המדיניות של ספקטראקס נ.ד. בע”מ היא לכבד את הפרטיות שלך ביחס לכל המידע שנאסוף ממך באתר שלנו, https://www/specterx.com, וכל אתר שבבעלותנו ושאנו מפעילים.

 

 1. בטחון

ספקטראקס מתייחסת לביטחון שלך ברצינות.  ספקטראקס עובדת קשה להגן על כל “מידע אחר” שאת/ה נותן/ת לנו מאובדן, שימוש בלתי נאות, ומתן גישה או גילוי בלתי-מורשה . צעדים אלה לוקחים בחשבון את רגישות ה”מידע האחר” שאנו אוספם, מעבדים ומאחסנים והמצב הנוכחי של הטכנולוגיה. אי לכך, ספקטראקס קיבלה תעודת ביטחון  בינלאומי בגין ISO  27001 (מערכת ניהול לאבטחת מידע).

 

 1. מידע שאנו אוספים

 

תיעוד נתונים

כשאתם מבקרים באתר שלנו, ייתכן והשרתים שלנו יתעדו באופן אוטומטי את הנתונים הסטנדרטיים שנמסרים על ידי דפדפן האינטרנט שלך. ייתכן ומידע זה יכלול את כתובת פרוטוקול האינטרנט (כתובת  ה-IP) שלך, סוג וגרסת הדפדפן, האתרים שביקרת, השעה והמועד שגלשת באתר, זמן השהייה באתר וכל פרטים נוספים.

 

נתוני מכשיר

ייתכן ונאסוף גם מידע לגבי המכשיר שבו אתה משתמש כדי שיהיה לך גישה לאתר שלנו. מידע זה יכלול, בין היתר, סוג המכשיר, מערכת ההפעלה, מזהי מכשיר מיוחדים, הגדרות המכשיר ונתוני המיקום הגיאוגרפי שלך. המידע שאנו אוספים תלוי בהגדרות המיוחדות של התוכנה והמכשיר שלך. אנו ממליצים לבדוק את המדיניות של יצרן המכשיר או ספק התוכנה שלך על מנת להבין איזה מידע הם מעמידים לרשותנו.

 

מידע אישי

ייתכן ואנו נשאל מידע אישי, כגון:

 • שם
 • דוא”ל
 • תאריך לידה
 • מספר טלפון/טלפון נייד

 

נתונים עסקיים

נתונים עסקיים מתייחסים לנתונים שנאספים במהלך ההפעלה הרגילה של הפלטפורמה שלנו. ייתכן שנתונים אלה כוללים רשומות של עסקאות, קבצים שמורים, פרופילים של משתמשים, נתוני ניתוח ומדדים אחרים, כמו גם סוגים אחרים של מידע שנוצרו כאשר משתמשים בשירותים שלנו.

 

 1. הבסיס המשפטי לעיבוד מידע

אנו מעבדים את המידע האישי שלך באופן חוקי והוגן ובשקיפות מלאה. אנו אוספים ומעבדים מידע עליך רק כאשר קיים בסיס משפטי לעשות זאת.

 

הבסיס המשפטי תלוי בשירותים שבהם אתה משתמש והדרך שבה אתה משתמש בהם, כלומר, אנו אוספים ומשתמשים במידע שלך רק כאשר:

 

 • הדבר נחוץ למען קיום חוזה שאתה צד לו או כדי לנקוט צעדים לבקשתך, לפני התקשרות בהסכם כאמור (לדוגמא, כאשר אנו מספקים שירות כפי שהתבקש על ידך);
 • הדבר מקיים אינטרס לגיטימי (שאינו מבוטל על ידי האינטרסים שלך להגנת הנתונים), כגון לצורכי מחקר ופיתוח, שיווק וקידום שירותינו ולהגן על זכויותינו והאינטרסים החוקיים שלנו;
 • נתת לנו את הסכמתך לעשות זאת בגין מטרה מסוימת (לדוגמא, ייתכן שתסכים שנשלח לך את העלון שלנו); אוֹ
 • לצורך עמידה בהתחייבות משפטית.

 

כאשר אתה נותן לנו את הסכמתך לעשות שימוש במידע שלך למטרה מסוימת, יש לך את הזכות לשנות את דעתך בכל עת (אך הדבר לא ישפיע על עיבוד מידע שכבר נעשה).

איננו שומרים מידע אישי לתקופה ארוכה מהנדרש. כאשר אנו שומרים מידע זה, נגן עליו באמצעים מסחריים מקובלים למניעת אובדן וגניבה, כמו גם למנוע גישה, גילוי, העתקה, שימוש או שינוי על ידי בלתי מורשים. יחד עם זאת, אנו מייעצים כי אין אף שיטת העברה או אחסון אלקטרונית שמאובטחת ב-100% ואיננו יכולים להבטיח אבטחת נתונים מוחלטת. במידת הצורך, אנו עשויים לשמור את המידע האישי שלך לצורך קיום חובתנו החוקיות או על מנת להגן על האינטרסים החיוניים שלך או על האינטרסים החיוניים של כל אדם טבעי אחר.

 

 1. איסוף ושימוש במידע

 

אנו רשאים לאסוף, לשמור, להשתמש ולחשוף מידע למטרות הבאות, ומידע אישי לא יעובד באופן שאינו תואם את המטרות הבאות:

 • לספק לך את תכונות הליבה של הפלטפורמה שלנו;
 • לעבד תשלומים עסקיים או שוטפים;
 • לאפשר לך גישה לאתר שלנו, ליישומים ולפלטפורמות של רשתות חברתיות המשויכות אלינו;
 • ליצור קשר ולתקשר איתך;
 • לצורכי רישום פנימיים ולמטרות ניהוליות שלנו;
 • לניתוח, חקר שוק ופיתוח עסקי, כולל להפעלת ושיפור אתר האינטרנט שלנו, יישומים נלווים ופלטפורמות של רשתות חברתיות נלוות;
 • לנהל תחרויות ו/או להציע לך הטבות נוספות;
 • לפרסם ושווק, לרבות שליחת מידע פרסומי וקידום מכירות של המוצרים והשירותים שלנו ושל צדדים שלישיים שאנו חושבים יעניינו אותך;
 • לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו וליישב כל סכסוך שיש לנו; ו-
 • לשקול את בקשתך להתקבל לעבודה.

 

 1. גילוי מידע האישי לצדדים שלישיים

אנו רשאים לגלות מידע אישי ל:

 

 • נותני שירות צד ג’ על מנת לאפשר להם לספק את שירותיהם, לרבות (אך לא רק), ספקי שירות IT, אחסון נתונים, וספקי אירוח ושירות, רשתות פרסום, ניתוח מידע, רשמי שגיאות, גובי חובות, ספקי תחזוקה או פתרון-בעיות, ספקי שיווק או פרסום, יועצים מקצועיים ומפעילי מערכות תשלום;
 • העובדים וקבלנים שלנו ו/או ישויות קשורות;
 • נותני חסות או מקדמים של כל תחרות שננהל;
 • סוכנויות לדיווח אשראי, בתי משפט, בתי דין וכל ערכאה רגולטורית מוסמכת – ככל שלא תשלם עבור טובין או שירותים שסיפקנו לך;
 • בתי משפט, בתי דין, ערכאות רגולטוריות וגורמי אכיפת חוק, ככל שהדבר נדרש על פי דין, בקשר עם כל הליך משפטי בפועל או צפוי, או בכדי לבסס, לממש או להגן על זכויותינו המשפטיות;
 • צדדים שלישיים, לרבות סוכנים וקבלני משנה, שמסייעים לנו במסירת מידע, מוצרים, שירותים או שיווק ישיר לידך;
 • צדדים שלישיים לאסוף ולעבד מידע.

 

 1. העברה בינלאומית של מידע אישי

 

המידע האישי שאנו אוספים נשמר ומעובד כאשר אנו או השותפים שלנו, וספקי צד ג’ מחזיקים מתקנים. עם מסירת המידע האישי שלך אלינו, הנך מסכים לגילוי המידע כאמור בחו”ל לצדדים שלישיים.

 

אנו נוודא כי העברה של מידע אישי ממדינות חברות באזור הכלכלי האירופי (EEA) למדינות מחוץ ל-EEA מוגנת באמצעי ההגנה המתאימים, כגון, על ידי שימוש בסעיפי הגנה המקובלים שאושרו על ידי הנציבות האירופאית או על ידי שימוש בכללים מסחריים מחייבים או אמצעים חוקיים אחרים כמקובל.

 

כאשר אנו מעבירים מידע אישי ממדינה שאינה חברה ב-EEA למדינה חברה ב-EEA, הינך מאשר בזאת כי ייתכן שצדדים שלישיים בתחומי שיפוט אחרים אינם כפופים לדיני הפרטיות שדומים לדינים שחלים בסמכות שיפוט שלנו. קיים סיכון במידה וצד שלישי כאמור יבצע כל מעשה או נוהל שמפר את דיני הפרטיות בתחום השיפוט שלנו וייתכן כי לא תוכל לדרוש פיצוי בהתאם לחוקי הפרטיות בתחום השיפוט שלנו.

 

 1. זכויותיך ושליטה במידע האישי שלך

 

בחירה והסכמה: עם מסירת המידע על ידך, הנך מסכים לזאת שנאסוף, נחזיק, נשמור, נשתמש, ונגלה את המידע האישי שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אתה מתחת לגיל 16, אתה צריך אישור הורה או אפוטרופוס והן להתחייב ככל הניתן על פי כל דין, כי יש לך את האישור הנאמר לקבל גישה ולעשות שימוש באתר וכי הם (הוריך או האפוטרופוס שלך) הסכימו לכך שתעביר לנו את המידע האישי שלך. אינך צריך לספק לנו מידע אישי, אולם, אם לא תיעשה כן, הדבר עשוי להשפיע על השימוש באתר זה או במוצרים ו /או בשירותים המוצעים בו או באמצעותו.

 

מידע מצדדים שלישיים: במידה ונקבל מידע אישי שלך מצד שלישי, אנו נגן עליו, והכל כמפורט במדיניות פרטיות זו. ככל שאתה צד שלישי המספק מידע אישי לגבי מישהו אחר, אתה מצהיר ומתחייב שיש לך הסכמה של האחר למסור לנו את המידע האישי שלו.

 

הגבלות: הנך רשאי להגביל את האיסוף או השימוש של המידע האישי שלך. אם הסכמת בעבר שנעשה שימוש במידע האישי שלך לצורכי שיווק ישיר, אתה רשאי לשנות את דעתך בכל עת באמצעות פנייה אלינו דרך הפרטים שלהלן. במידה והנך מבקש מאיתנו להגביל או לתחום את האופן שבו אנו מעבדים את המידע האישי שלך, אנו נודיע לך כיצד המגבלה כאמור משפיעה על השימוש שלך באתר או במוצרים ובשירותים שלנו.

 

גישה וניידות נתונים: אתה רשאי לבקש פרטים אודות המידע האישי שלך שאנו מחזיקים. אתה רשאי לבקש עותק של המידע האישי שלך שאנו מחזיקים. ככל שניתן, אנו נספק מידע זה בפורמט CSV או בכל פורמט אחר הניתן לקריאה קלה. אתה רשאי לבקש שנמחק את המידע האישי שלך שאנו מחזיקים בכל עת. נוסף על כך, אתה יכול לבקש שנעביר מידע אישי זה לצד שלישי אחר.

 

תיקון: במידה והנך סבור שמידע כלשהו שאנו מחזיקים לגביך אינו מדויק, מעודכן, לא שלם, לא רלוונטי או מטעה, אנא פנה אלינו באמצעות הפרטים כמפורט להלן. אנו ננקוט בצעדים סבירים לתיקון כל מידע שנמצא כלא מדויק, לא שלם, מטעה או לא מעודכן.

 

הודעה בדבר פריצת נתונים: אנו מצייתים לחוקים החלים עלינו בהקשר פריצת נתונים כלשהי.

 

תלונות: במידה והנך סבור כי הפרנו דין מדיני הפרטיות הרלוונטיים וברצונך להגיש תלונה, אנא פנה אלינו באמצעות הפרטים כמפורט להלן ותעביר לנו פרטים מלאים על ההפרה הלכאורית כאמור. אנו נחקור במיידית את תלונתך ונשיב לך בכתב, תוך קביעת תוצאות חקירתנו והצעדים שננקוט לטיפול בתלונתך. נוסף על כך, יש לך את הזכות ליצור קשר עם גוף רגולטורי או רשות להגנת הפרטיות בקשר לתלונתך.

 

ביטול המנוי: על מנת לבטל את הרישום למאגר הדואר האלקטרוני שלנו או ביטול הסכמה לקבלת הודעות תקשורתיות (כולל תקשורת שיווקית), אנא צרו איתנו קשר באמצעות הפרטים כמפורט להלן או בטל את ההסכמה דרך אמצעי הביטול המפורטים בהודעות התקשורת.

 

 1. עוגיות (COOKIES)

אנו משתמשים ב”עוגיות” (COOKIES) לאסוף מידע עליך ועל פעילותך באתר שלנו. “עוגייה” היא פיסת נתונים קטנה שהאתר שלנו מאחסן במחשב שלך, וניגש אליו בכל פעם שאתה מבקר באתר, כדי שנוכל להבין כיצד אתה משתמש באתר שלנו. דבר זה מסייע לנו להגיש לך תוכן על סמך העדפות שציינת. לקבלת מידע נוסף, עיין במדיניות ה”עוגיות” שלנו.

 

 1. מגבלות של המדיניות שלנו

 

ייתכן והאתר שלנו מתחבר לאתרים חיצוניים שאינם מופעלים על ידינו. לתשומת ליבך, אין לנו שום שליטה על התוכן והמדיניות של אותם אתרים, ואנחנו לא יכולים לקבל אחריות או אחריות על נוהלי הפרטיות שלהם.

 

 1. שינויים למדינות זאת

 

לפי שיקול דעתנו, אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות שלנו כך שתשקף את הנוהגים המקובלים הקיימים. אנו ננקוט בצעדים סבירים בכדי להודיע למשתמשים על שינויים באמצעות אתרנו. המשך השימוש שלך באתר זה לאחר כל שינוי במדיניות זו ייחשב כקבלת הנוהגים שלנו בנושא פרטיות ומידע אישי.

 

ככל שנבצע שינוי משמעותי במדיניות פרטיות זו, למשל שינוי חוקי בדרך בה אנו מעבדים את המידע האישי שלך, נבקש את הסכמתך המחודשת למדיניות הפרטיות המתוקנת.

 

מדיניות זו נכנסה לתוקף החל מיום 1 בספטמבר 2020.

 

 1. יצירת קשר

דוא”ל: support@specterx.com